Even geduld

Mademoiselle K icon Mademoiselle K logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout KLEDING ACCESSOIRES HANDTASSEN JUWELEN Cadeaubon

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Mademoiselle K

Adres: Gontrode Heirweg 43, 9090 Melle, België

Mail: kelly.clappaert@telenet.be

Tel: (32) 495 34 88 48

Ondernemingsnummer: BE0707851263


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Mademoiselle K, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel Gontrode Heirweg 43, 9090 Melle,

Ondernemingsnummer BE0707851263 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mademoiselle K moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden,

waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mademoiselle K aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Vanaf bestellingen boven een bedrag van €100,00 worden geen verzendingskosten aangerekend. Bij aankopen onder de €100,00 zal €6,00 verzendingskosten aangerekend worden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is,

materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mademoiselle K niet.

Mademoiselle K is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Mademoiselle K is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Mademoiselle K beschikt over 1 voorraad voor zowel de fysieke winkel als de online winkel. De klant in de winkel heeft steeds voorrang op de voorraad.

We vragen u daarvoor begrip te hebben.


Daarnaast voorziet Mademoiselle K de mogelijkheid om cadeaubonnen online aan te kopen en met een persoonlijke boodschap fysiek te laten opsturen naar de begunstigde.

Aan dit proces is een betaalsysteem gekoppeld. Een cadeaubon kan door de klant niet afgedrukt worden en kan tevens niet ingeruild worden tegen cash.

De cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze kan ook gebruikt worden op een shopping@home.


Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoek ik de klant om vooraf telefonisch contact op te nemen met mij op het nummer 0495/348848.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mademoiselle K.

Mademoiselle K kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Betalingen

Bestellingen via de e-commerce website kunnen betaald worden via het betaalsysteem MultiSafepay.

Je kan gewoon de eenvoudige stappen op het scherm volgen. Na de betaling krijg je een mail met bevestiging van je bestelling en de betaling.


De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via MultiSafepay.

Vanaf bestellingen boven een bedrag van €100,00 worden geen verzendingskosten aangerekend. Bij aankopen onder de €100,00 zal er €6,00 verzendingskosten aangerekend worden.

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail. 


Artikel 5: Retourneren en ruilen

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de klant over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen, vanaf datum van ontvangst van de goederen, worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de fysieke winkel in Melle.

Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking, met het originele label aangehecht en samen met het retourformulier.

Het retourformulier kan je onderaan via de link downloaden.

De klant kan ook het artikel binnen de 14 kalenderdagen per post terugzenden. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

Het artikel dient te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres : Mademoiselle K, Gontrode Heirweg 43, 9090 Melle.

In ieder geval wordt een retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.


Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of indien afwezig door afhaling in een postpunt of postkantoor.

Mademoiselle K streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Deze leveringstermijn is slechts indicatief.

Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is Mademoiselle K niet aansprakelijk voor verliezen, kosten,

aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering. 


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Mademoiselle K.

Verder gelden er voor de geschenkbonnen de volgende voorwaarden:

De geschenkbonnen mogen niet cash terugbetaald worden, of ingeruild worden. 

De geschenkbonnen zijn enkel bruikbaar op de e-commerce website en de fysieke winkel van Mademoiselle K.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van een volledige betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mademoiselle K.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mademoiselle K te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Mademoiselle K zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld.

Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing,

valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen

of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.


Artikel 9: Bereikbaarheid

Mademoiselle K is bereikbaar op het gsm-nummer 0495/34 88 48, via e-mail op kelly.clappaert@telenet.be of per post op het volgende adres: Gontrode Heirweg 43, 9090 Melle.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mademoiselle K, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan

Mademoiselle K, Gontrode Heirweg 43, 9090 Melle of via kelly.clappaert@telenet.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Hiertoe kan u zich steeds richten tot Mademoiselle K, Gontrode Heirweg 43, 9090 Melle of kelly.clappaert@telenet.be.

Mademoiselle K behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Mademoiselle K heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Mademoiselle K houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de e-commerce website in welke mate bezocht worden.

De behandeling van persoonsgegevens door Mademoiselle K wordt verder toegelicht in de privacy policy.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u Mademoiselle K contacteren via kelly.clappaert@telenet.be.


Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de e-commerce website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Voor meer gedetailleerde info over het gebruik van cookies verwijs ik naar de Cookie Policy.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,

dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de e-commerce website van Mademoiselle K , gaat u akkoord met het gebruik van cookies.Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Mademoiselle K om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen,

of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mademoiselle K.

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Gontrode Heirweg 43B-9090 Mellekelly.clappaert@telenet.beMademoiselle K+32 495 34 88 480707851263